Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไป
จะสร้างบ้านมีขั้นตอนการการขออนุญาตอย่างไรบ้าง และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
โพสต์โดย ชาวบ้านเหล่าตามา ม.5 เมื่อ 20 เม.ย. 2565 (11:41:53)
แสดงความคิดเห็น

292534แสดงความคิดเห็นที่ 1
ติดต่อกรอกเอกสารได้ที่ กองช่าง อบต.โนนแดง เอกสารประกอบมีดังนี้ เอกสารแนบขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (อ.1) กรณีโฉนดของผู้ขอ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด 4.แบบบ้าน (ต้องมีชื่อเจ้าของบ้าน,พร้อมลายเซ็นผู้เขียนแบบ) จำนวน 2 ชุด กรณีโฉนดผู้อื่น 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) จำนวน 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) จำนวน 2 ชุด 3. หนังสือยินยอมให้มีการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน จำนวน 1 ชุด 4. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ยื่นคำขอ) จำนวน 2 ชุด 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นคำขอ) จำนวน 2 ชุด 7.แบบบ้าน (ต้องมีชื่อเจ้าของบ้าน,พร้อมลายเซ็นผู้เขียนแบบ) จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาทุกชุด)
โดย admin เมื่อ 20 เม.ย. 2565 (11:48:33)

แสดงความคิดเห็นที่ 2
ขออนุญาตก่อสร้างไปถ่ายสำเนาเอกสารที่ อบต. เลยได้มั้ย แล้วมีค่าใช้จ่ายมั๊ยคับ
โดย กวีการต์ เมื่อ 04 เม.ย. 2566 (14:00:25)

แสดงความคิดเห็นที่ 3
ได้ครับ ติดต่อที่กองช่างเลย ค่าถ่านเอกสาร A4 แผ่นละ 1 บาท ตามประกาศของอบต.โนนแดง
โดย Admin เมื่อ 07 เม.ย. 2566 (09:41:49)


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th