Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย และรับจ้าง
  

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     - ปั๊มน้ำมัน
     - ร้านค้า
     - ตู้/เสาโทรศัพท์
     - ร้านเย็บผ้า
     - ร้านขายของเก่า
     - ร้านขายไข่เป็ด
     - ร้านเจาะบาดาล
     - ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
     - ร้านแปรรูปไม้
     - บ้านเช่า
     - โรงสี
     - ร้านซ่อม
     - ร้านขายเนื้อ
     - ร้านขายขนมจีน
     - ร้านตัดผม
     - สหกรณ์ชุมชน
     - มินิมารท์
     - ร้านเสริมสวย
     - ร้านวัสดุ
3 แห่ง
79 แห่ง
2 เสา
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 หลัง
50 แห่ง
9 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
4 แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th