Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มี.ค. 2567
ถึง
05 มี.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
28 ก.พ. 2567
ถึง
28 ก.พ. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
21 ก.พ. 2567
ถึง
21 ก.พ. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02 ก.พ. 2567
ถึง
02 ก.พ. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30 ม.ค. 2567
ถึง
30 ม.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
22 ม.ค. 2567
ถึง
22 ม.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
11 ม.ค. 2567
ถึง
11 ม.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 ธ.ค. 2566
ถึง
25 ธ.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
06 ก.ย. 2566
ถึง
06 ก.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
01 ก.ย. 2566
ถึง
01 ก.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th