Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 13 เมษายน 2567

17 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567

31 ม.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ออกติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อน

13 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

05 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก 2566

05 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย 2566

27 มี.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย อำเภอบรบือ 18 มีนาคม 2566

01 มี.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการวัด ประชา รัฐ กิจกรรมเพิ่มทักษะการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ "โคก หนอง นา"

14 ม.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

18 มี.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th