Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA 2567
OIT2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 พ.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

25 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567

23 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประชุมองค์กรสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

22 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี2567

22 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การจัดทำเวทีประเชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566

17 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 13 เมษายน 2567

17 เม.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567

31 ม.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ออกติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อน

13 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

05 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th