Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA 2567
OIT2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 มิ.ย. 2567
ถึง
20 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธรรม เชื่อมบ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 บ้านโนนธรรม ตำบลโนนแดง
19 มิ.ย. 2567
ถึง
19 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
11 มิ.ย. 2567
ถึง
11 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังบอน หมู่ที่ 20 บ้านศาลา
11 มิ.ย. 2567
ถึง
11 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ
04 มิ.ย. 2567
ถึง
04 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ
04 มิ.ย. 2567
ถึง
04 มิ.ย. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังบอน หมู่ที่ 20 บ้านศาลา
23 พ.ค. 2567
ถึง
23 พ.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 พ.ค. 2567
ถึง
21 พ.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(วังบอน)
21 พ.ค. 2567
ถึง
21 พ.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(วังขอนจิก)
21 พ.ค. 2567
ถึง
21 พ.ค. 2567
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง แบบสรุปราคากลางฝายน้ำล้นวังบอน ม.20
เพิ่มเพื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th  Nondang1997@gmail.com

Powered By nondang.go.th