Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ย. 2566
ถึง
06 พ.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
18 ก.ค. 2566
ถึง
18 ก.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
15 ก.พ. 2566
ถึง
15 ก.พ. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกุงเชื่อมที่สาธารณะโคกสวนมอญ-บ้านดอนพยอม ม.6 บ้านโคกกุง ต.โนนแดง กว้าง4เมตร ยาว2,756เมตร หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่า 11,024 ตารางเมตร อบต.โนนแดง
09 ม.ค. 2566
ถึง
09 ม.ค. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกุงเชื่อมที่สาธารณะโคกสวนมอญ-บ้านดอนพยอมหมู่ที่6บ้านโคกกุง
06 ต.ค. 2565
ถึง
06 ต.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1,2,3และ4
25 เม.ย. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบ สขร 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
03 มี.ค. 2565
ถึง
21 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)ปีงบประมาณ 2565
27 ธ.ค. 2564
ถึง
28 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการ คสล.บ้านโนนทอง-บ้านป่ากุงหนา ม.9
21 ธ.ค. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
17 ธ.ค. 2564
ถึง
28 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ขุดลองลำห้วยดินปูน ม.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th