Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมุ่ที่18
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมู่ที่16
22 ต.ค. 2562
ถึง
22 ต.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางบ้านอุดมสินธุ์ ถึง บ้านห้วยหลาวตำบลเขวาไร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนแดง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(งบกลาง)จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(วาตภัย)งบกลาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงถนนดอนลงหินคลุก/หินลูกรังสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านโคกกุง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านอุดมสินธุ์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th