Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.64-002 สายบ้านอุดมชัย หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.64-007 สายทางบ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.64-004 สายทางบ้านศาลา - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08 ก.ย. 2563
ถึง
16 ก.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.64/001 สายทางบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 -บ้านโนนธรรม หมู่ที่ 17 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidd
01 ก.ย. 2563
ถึง
14 ก.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากุงหนา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)
01 เม.ย. 2563
ถึง
10 เม.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.64/008 สายบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านป่ากุงหนา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ถึงบ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมุ่ที่18
14 พ.ย. 2562
ถึง
14 พ.ย. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมู่ที่16
22 ต.ค. 2562
ถึง
22 ต.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางบ้านอุดมสินธุ์ ถึง บ้านห้วยหลาวตำบลเขวาไร่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th