Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
25 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.โนนแดง รอบ 12 เดือน
25 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ตุลาคม2564-มีนาคม2565
25 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
12 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
11 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การดำเนินจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
04 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.โนนแดง
04 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
04 เม.ย. 2565 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง สถิติผู้มาใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ โรคระบาดลัมปี สกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th