Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันและกิจกรรม 5 ส.
Responsive image

            วันที่  10  มกราคม  2565  ณ  ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคามนายอัจชา  เทียงทำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ได้นำคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  และให้โอวาทเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน
และเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
นายอัจชา  เทียงทำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง..ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม. 5 ส.  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน  53  คน
 
         
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2565