Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (25 ธ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน... (22 พ.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง จัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Sto... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหาส่วนตำบลโน... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (06 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (01 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสร... (25 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้ารา... (08 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้ารา... (08 มิ.ย. 2566)
รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน​ อบต.โนนแดง (30 มี.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาเป็นพนักงา... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวิชาความรูัความเหมาะ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวิชาความรูัความเหมาะ... (24 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ออกติดตามเร่งรัดการขับเคล... (31 ม.ค. 2567)  

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประ... (13 เม.ย. 2566)  

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิ... (05 เม.ย. 2566)  

กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก ... (05 เม.ย. 2566)

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย อำ... (27 มี.ค. 2566)

โครงการวัด ประชา รัฐ กิจก... (01 มี.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2... (14 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2565)

ภาพการทำกิจกรรม 5 ส (03 ก.พ. 2565)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... (03 ก.พ. 2565)

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร... (14 ม.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (03 พ.ย. 2564)

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ... (13 ต.ค. 2564)

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภ... (13 ต.ค. 2564)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (04 ต.ค. 2564)

การจัดตั้งศูนย์พักคอย (C... (03 ส.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (02 พ.ย. 2563)

การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอ... (14 ก.ย. 2563)

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตาม... (14 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (22 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (06 พ.ย. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (18 ก.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร... (15 ก.พ. 2566)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก... (06 ต.ค. 2565)
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบ สขร 1 องค์การ... (25 เม.ย. 2565)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)ปีงบประมาณ 2565 (03 มี.ค. 2565)
โครงการ คสล.บ้านโนนทอง-บ้านป่ากุงหนา ม.9 (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (21 ธ.ค. 2564)
ขุดลองลำห้วยดินปูน ม.17 (17 ธ.ค. 2564)
โครงการขุดลอกลำห้วยอีเพ็ง ม.4 (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า... (29 พ.ย. 2564)
ขุดลอกลำห้วยปอพาน บ.โนนแดง ม.1 (25 พ.ย. 2564)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ก.ย. 2564)
ประกาศโครงการ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.64-002 สายบ้านอุดมชัย ม.16-บ้านหนองแวง ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศ ก่อสร้างขุดลอกหนองหว้าพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้า... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศก่อสร้างขุดลอกลำห้วยวังปอพาน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ ม.... (17 ก.พ. 2564)
ประกาศโครงการ คสล.สายทางบ้านอุดมสินธิ์ ม.12-บ้านดอนพยอม ม.4 (16 ก.พ. 2564)
ประกาศโครงการ คสล.สายทางเชื่อมถนน อบจ.3016 บ้านโนนสว่าง ม.14 (16 ก.พ. 2564)
ประกาศ ขุดลอกลำห้วยกุดเหลือง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์วิ่งผ่านได้ ม.5 บ้าน... (16 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกส... (21 ก.พ. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ก.พ. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (30 ม.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (22 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกส... (11 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (06 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (01 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสร... (25 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้ารา... (08 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (01 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.ค. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสร... (15 มิ.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th