Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA 2567
OIT2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนการชำระภาษีครั้งสุดท้าย ของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11 ก.ค. 2567)  
ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น (13 มิ.ย. 2567)  
ภาษีป้าย (13 มิ.ย. 2567)  
O12. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการสวัสดิการสังค... (25 เม.ย. 2567)
ประกาศขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (25 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่... (24 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ... (23 เม.ย. 2567)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณ... (23 เม.ย. 2567)
องค์กรสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy วันที่ 10 เมษายน 2567 องค... (23 เม.ย. 2567)
สถิติการร้องเรียนทุจริต 2566-2567 (22 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบปร... (22 เม.ย. 2567)
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระ... (27 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายก... (26 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (25 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน... (22 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง จัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Sto... (30 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหาส่วนตำบลโน... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู... (04 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569... (04 ต.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ... (21 มิ.ย. 2567)  

กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้... (14 มิ.ย. 2567)  

โครงการพัมนาศักยภาพคณะผู้... (10 มิ.ย. 2567)  

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลั... (31 พ.ค. 2567)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อ... (13 พ.ค. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแ... (25 เม.ย. 2567)

ประชุมองค์กรสร้างวัฒนธรรม... (23 เม.ย. 2567)

การจัดทำเวทีประเชุมประชาค... (22 เม.ย. 2567)

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเส... (22 เม.ย. 2567)

ตั้งจุดตรวจและจุดบริการปร... (17 เม.ย. 2567)

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สู... (17 เม.ย. 2567)

ออกติดตามเร่งรัดการขับเคล... (31 ม.ค. 2567)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประ... (13 เม.ย. 2566)

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิ... (05 เม.ย. 2566)

กิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก ... (05 เม.ย. 2566)

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย อำ... (27 มี.ค. 2566)

โครงการวัด ประชา รัฐ กิจก... (01 มี.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2... (14 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2565)

ภาพการทำกิจกรรม 5 ส (03 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์กรปก... (15 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (04 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส... (03 ก.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝายน้ำล... (03 ก.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธรรม เชื่อ... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธรรม เชื่อ... (20 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (19 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไ... (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังบอน... (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเป็นก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยวังบอ... (04 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไ... (04 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (23 พ.ค. 2567)
แบบสรุปราคาลางลำห้วยวังขอนจิก ม.5 (21 พ.ค. 2567)
แบบสรุปราคากลางฝายน้ำล้นวังบอน ม.20 (21 พ.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั... (21 พ.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั... (21 พ.ค. 2567)
O17 รายงานสรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๖ ต (30 เม.ย. 2567)
O17 รายงานผลปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจั (30 เม.ย. 2567)
O16 รายงานสรุปผล จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๗ ตารา (30 เม.ย. 2567)
O16 รายงานผลปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจั (30 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (05 มี.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (28 ก.พ. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกส... (21 ก.พ. 2567)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (30 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (22 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกส... (11 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (06 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (01 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสร... (25 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ส.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้ารา... (08 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรร... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (01 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.ค. 2565)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความรู... (30 มิ.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพิ่มเพื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th  Nondang1997@gmail.com

Powered By nondang.go.th